Projekt

Referenser på utförda arbeten och uppdrag


2021

Påbörjad egen vidareutbildning, kurs, Tillämpad IT i skolan, via Umeå universitet.

Implementering av Office 365 hos Kangos kultur och ekologiskola.

Fortsatt hållande av tekniska utbildningar hos Rymdgymnasiet i Kiruna.

Teknisk ansvarig hos K-Lab.


2020

Service uppdrag hos K-Lab hos Kaunis Iron. Service av XRF röntgenmaskiner, automatkvarnar etc.

Utbildar i tekniska ämnen hos Rymdgymnasiet Kiruna.

Utvärdering av distans/fjärrundervisningsmetoder.


fram till 2019

Implementation av Office 365 med sharepoint för Explore the North i Kangos.

Nätverk för Kangos kultur & Ekologiskola med trådlöst nät inom byggnaderna och NAS server för personal och elever.

Utveckling och bygge av automationsstyrningar till timmerfräsar åt Koneman OY i Finland

Utbildningsuppdrag hos Rymdgymnasiet Kiruna. Utbildar inom elektronik och mikrodatorteknik, robotteknik, programmering och allmänna teknikämnen ex Teknik 1 och Teknik2.

Arbetat med ett instrumentprojekt för ett internationellt raketprojekt där jag var teknisk koordinator för de svenska eleverna. Ett samarbete med IRF, LTU och Franska CNES. Ett universitetsarbete.

På rymdgymnasiet tillverkade vi nyttolasten, dvs instrument för att mäta bla interna tryck, temperatur, atmosfär, vibrationer och ljud. Projektet färdigt i april 2016 med väldigt gott resultat, mätdata inhämtat och skall nu analyseras närmare.


Nätverk för Explore the North i Kangos med fiber mellan byggnaderna och trådlöst inom byggnaderna samt ett trådlöst gästnät över hela området.


Elansvarig för Pajala marknad med inkoppling av centraler, dokumentation och feljour.


Påbörjat nytt utbildningsprojekt för drift/underhållsteknisk kurs på EQE gymnasium Gällivare. Bestående av värmeväxlare, spjällmotorer och ADAM fjärrstyrningsenheter med mätinsamling.


Framtagning av felsökningsmodul med elstyrning för utbildning inom avhjälpande underhåll.

Färdigt projekt, används inom felsökningsutbildning.


Utbildningsuppdrag i Gällivare, energigymnasiet, mekatronik, mät och reglerteknik, avhjälpande underhåll samt automation. Numer avslutat arbete.


Utbildningsuppdrag EQE energigymnasium med elteknik, energiteknik, mät och reglerteknik, mekatronik samt automation.


Trafikljusstyrning för brotrafik till malmtransporterna mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Styrning uppbyggt av egenutvecklad PLC enhet för utbildningsändamål. Kunden är Signalteknik AB i Pajala. Avslutat projekt även om den beställda ”tillfälliga” lösningen fortsatt är i drift..


Bygge av automation-undervisningsrackar. Med Siemens LOGO enheter som styr ex elektrisk kranarm beroende av insignaler. Eleverna har fått ett tiotal labbar vari dem kan testa olika typer av givare ex kapacitiva, induktiva, termistorer etc. och beroende av insignal påverka aktuatorer. Avslutat projekt och i drift.


Komplett elsystem för egnahem med ”intelligent hus” lösning, ELKO living system, montering och programmering


Miroi AB Pajala, i samarbete med arbetsförmedlingen och Mikromakarna AB, skapat och avhållit en utbildning för arbetslösa. Inriktning mot elektronikindustrin med bla elkunskap, grundläggande elektronik och industrikrav. Avslutat, färdigt projekt.


Northland AB, projekt för assistans med dokumentationshantering till TRIX databas. Anställd arbetar nu med detta (2012).


Freno AB Piteå, produktion av luftfjädringsstyrningar till lastbilar och bussar.


Energigymnasiet EQE Gällivare, utveckling av utbildning/kurs för industriell automation. Framtagning av utrustning och eget utbildningsmaterial, färdigt avslutat projekt.


Eurocon AB Kiruna, medhjälpare vid projektering av styrning till utmatningslucka på pelletsverk 3 hos LKAB.

Dokumentation och cad av ritningar. Var mest med för att lära mig Cadian programmet. Avslutat projekt.


Swemet AB Linköping: Utveckling av C-program för gatljusstyrning med webbserver och som alternativ GPRS styrning, ett realtidssystem på en PIC processor. Avslutat prototypprojekt, pågående produktion.


Swemet AB, Linköping: C-program för realtidsmätning av energiförbrukning, uppbyggt på en PIC krets. Webbapplikation för insamlande av data. Avslutat prototypprojekt, klart för produktion.


European energi gymnasium, Gällivare: Utbildning mät och reglerutrustningar samt växelström. Utveckling av egen utbildnings PLC uppbyggd på en PIC processor. PLC enheten säljs till andra utbildningar också nu.


Tuulinkisuanto friskola, Karesuando, trådlöst nätverk med server.


Rymdgymnasiet Kiruna: Utbildning inom grundläggande elektronik. Avslutat, klart.


Samhall AB Pajala/Kalix: utveckling av ett flertal testdatabaser och gränssnitt. Avslutade, klara och i drift.


Samhall AB, Arboga: System för SP godkänd tillverkning av elmätare, monterings och testdatabaser, dublettkontroller och spårbarhetsgränssnitt/databaser. Avslutat och i drift.


Freno AB, Piteå: Programvara i C för luftfjädring till bussar. Avslutat och i produktion.


Senea AB, Åkersberga: C-program för långtidslogger med digitala, analoga och temperaturingångar.


Polarfönster AB, nätverk med server, support.


Kala ja Riista, Simo, Finland: Utveckling av fjärrstyrning och monitorering av laxräknarstation. Avslutat och i drift.


Pajala kommun: Bredband via satellit i extrem glesbygd, last mile med WLAN. Avslutat och i drift sedan 6 år.


Swemet AB, Linköping: Tillverkning och test av kretskort, elkvalitetsmätare och elnät-PLC instrument. Avslutat och i produktion.


Samt ett otal andra projekt, från elektroniska tändhattar, automatisk elverksstart, flispannetimers till powernappers.. och ett antal trådlösa datanätverk på olika ställen.